Hakkımızda

Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş. analiz, numune alma, kalite ve miktar enspektörlük kuruluşudur

devamı

Ömer Avni Mah. İnebolu Sok. No. 3 Derya Han Kat 2

info@vitsan.com

+90 212 249 2077

Kalite Politikası

Amacımız; tüm müşterilerimize, çağın gerektirdiği teknolojik donanıma sahip ve sürekli eğitim ile desteklenen personelimiz ile TS EN ISO/IEC 17020 standardına ve müşteri isteklerine uygun, hızlı, tarafsız ve dürüst hizmet sunmaktır.

İlkemiz; “Müşterilerimize uzman personel ile kaliteli hizmet vermek, profesyonel hizmet anlayışımızın temelidir”. Bu ilkeden hareket ile VİTSAN, bünyesinde çalıştırdığı tüm yönetici ve çalışanlarının eğitimlerini, saha deneyimleri ile bütünleştirip konularında uzmanlaşmalarını sağlamayı her zaman gündeminde tutmaktır.

Vizyonumuz; kaliteli ve müşteri odaklı bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak;

Misyonumuz ise, hizmet alanımızda daima tercih edilen, yenilikçi, güven veren ve sürekli iyileşen bir şirket olmaktır.

Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. A.Ş. olarak müşterilerimize vereceğimiz hizmetlerde müşterilerimiz arasında ayrım yapmadan, gizlilik prensibinden ayrılmadan ve verdiğimiz hizmetler dışında karar alma mekanizmalarına müdahale etmeden tarafsız, öncelikle müşteri ile mutabık kalınan şartlarda profesyonel hizmet vermek taahhüdümüz altındadır.

Tarafsızlık Beyanı

Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş., kalite sistemini TS EN ISO/IEC 17020'nin öngördüğü biçimde kurmuş ve gözetim hizmetlerini bu standarda göre vermektedir.


Vitsan Gözetim A.Ş.'nin tepe yöneticisi olarak;

  • Şirketimizin tarafsızlık içerisinde çalışacağını,
  • Tüm gözetim personelinin her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak tutulacağını,
  • Gözetim personelinin, karar vermede bağımsızlığa olan güveni ve gözetim hizmeti çalışmaları ile ilgili dürüstlüğü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içinde bulunmayacağını,

taahhüt ve beyan ederim.

Mehmet SARI
Vitsan Gözetim Müm.ve Tic.A.Ş.
Yön.Kur.Bşk.Yrd./ Genel Müdür
03.11.2008

İSG Politikası

Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. A.Ş. yaptığımız faaliyetlerden ve verdiğimiz hizmetlerden ötürü çalışanlarımızın sağlıklarının bozulmasını önlemek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak İSG yönetim sistemimizin amacıdır.

İSG yönetim sistemimiz bu amaca ulaşmak için ölçülebilir hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin her sene iyileşmesinin gözlemlenmesi ve hedeflerin asgari olarak yasal şartların yerine getirilmesi üst yönetimimizin taahhüdü altındadır.

Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş. olarak, kaza sıklık oranlarını izlemekte ve her yıl bir öncekine kıyasla daha düşük değerlere ulaşmayı hedeflemekteyiz. Faaliyetlerimizden dolayı en önemli risklerimiz olan yangın ve tutuşmaya karşı kontrollerimizi sıklaştıracağız ve personelimizin zararlı maddelerden etkilenmemesi için gerekli tüm önlemleri alacağız. Üst yönetimimizce belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiği gözlemlenmekte ve sonuçlar internet sayfamızdan duyurulmaktadır.

Bu hedeflere ulaşabilmek için kurulan İSG yönetim sistemimiz TS 18001 temel alınarak dokümante edilmiştir.

Deneylere katılan tüm personelin, bu dokümanları öğrenmeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. İSG yönetim sisteminde kullanılan tüm dokümanlar halkın erişebilmesi için internet sayfamızdan yayınlanmaktadır.

Çevre ve İSG Hedefleri
Bertaraf tesisine verilen atıkların miktarı %3 azaltılacak
Gereksiz numune alımı ve kimyasal kullanımı sınırlandırılacak
Kağıt tüketimi azaltılacak
Elektronik dokümantasyon kullanımı artırılacak
Su tüketimi azaltılacak
Soğutma suları daha etkin kullanılacak
Enerji tüketimi azaltılacak
İsrafı önlemeye yönelik aksiyonlar alınacak
Kaza sıklık oranları azaltılacak
Tehlike değerlendirmelerine uygun aksiyonlar yapılacak
Raporlu gün sayısı düşürülecek
Çalışma koşullarında iyileştirmeler planlanacak

Çevre Politikası

Vitsan Gözetim 'in, yaptığı faaliyetlerin ve verdiği hizmetlerin çevreye en az zarar verecek şekilde yönetilmesi çevre yönetim sistemimizin amacıdır. Çevre yönetim sistemimizin bu amaca ulaşabilmesi için ölçülebilir hedefler belirlenmiştir. Belirlenen hedeflerin asgari olarak yasal şartlarının yerine getirilmesi ve her sene iyileştirilmesi üst yönetimimizin taahüdü altındadır.
Çevre amacımızı sağlayacak olan çevre yönetim sistemimiz TS EN ISO 14001 temel alınarak dokümante edilmiştir. Tüm personelin, bu dokümanları öğrenmeleri ve çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. Çevre yönetim sistemimizde kullanılan tüm dokümanlar halkın erişebilmesi için internet sayfamızdan yayınlanmaktadır.