Çevre

VİTSAN Gözetim Mümessillik ve Tic. A.Ş.
Vitsan Gözetim Mümessillik
ve Ticaret A.Ş.
Tel: 0212-249 20 77
Faks: 0212-243 02 70
E-Mail:info@vitsan.com

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. A.Ş. nin bir bölümü olan laboratuvarın yaptığı faaliyetlerden ve verdiği hizmetlerin çevreye en az zarar verecek şekilde yönetilmesi çevre yönetim sistemimizin amacıdır.

 • Çevre yönetim sistemimiz bu amaca ulaşmak için ölçülebilir hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin her sene iyileşmesinin gözlemlenmesi ve hedeflerin asgari olarak yasal şartların yerine getirilmesi üst yönetimimizin taahhüdü altındadır.

 • Vitsan Gözetim Laboratuvarları olarak, çevre amacımız deney faaliyetlerinde kullanılan kimyasalların ve numunelerin minimum seviyeye indirilmesi, bu şekilde faaliyetlerimizden dolayı oluşan sıvı atıkların minimize edilmesi ile tüketilen enerji ve sudan tasarruf etmektir. Üst yönetimimizce belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiği gözlemlenmekte ve sonuçlar internet sayfamızdan duyurulmaktadır.

 • Çevre amacımızı sağlayacak olan çevre yönetim sistemimiz TS EN ISO 14001 temel alınarak dokümante edilmiştir.

 • Deneylere katılan tüm personelin, bu dokümanları öğrenmeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. Çevre yönetim sistemimizde kullanılan tüm dokümanlar halkın erişebilmesi için internet sayfamızdan yayınlanmaktadır.
 • Sıra No

  Hedef

  1

  Bertaraf tesisine verilen atıkların miktarı % 3 azaltılacak

  2

  Kağıt tüketimi azaltılacak

  3

  Su tüketimi azaltılacak

  4

  Enerji tüketimi azaltılacak